fbpx

Przyjęcie do serwisu 2024

Dane klienta
18/06/2024
Hasło logowania
Czy laptop się odpala, czy ma widoczne ślady użytkowania.
Zasilacz, torba, myszka (odbiornik radiowy)
  • Firma MPI serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych podczas wykonywania czynności serwisowych oraz za uszkodzenia powstałe w trakcie "do" i "z" serwisu.
  • Serwis dokona wszelkich starań, żeby wykonać naprawę w czasie 14 dni roboczych. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia "nietypowych" części zamiennych.
  • Jeżeli koszt naprawy nie przekroczy 250 zł naprawa zostanie wykonana bez dodatkowych konsultacji kosztów z klientem. W innym przypadku naprawa będzie kontynuowana po uprzedniej konsultacji oraz uzyskaniu zgody Klienta
  • Firma MPI serwis zastrzega sobie możliwość odstąpienia od naprawy w przypadku braku wymaganych specyficznych części zamiennych.
  • Wadliwie działający sprzęt w wyniku instalacji własnej oprogramowania dokonanej przez klienta, nie podlega reklamacji na wykonanie usługi.
  • Za akcesoria pozostawione w sprzęcie, a nie wpisane przez klienta w formularz przyjęcia sprzętu serwis nie odpowiada
  • Przekazujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia pogwarancyjnego usług serwisowych.
  • Na wykonane usługi serwis udziela 3 miesięcznej gwarancji, wyjątkiem są komputery, które uległy zalaniu bądź uszkodzeniu ze strony instalacji zasilającej lub wyładowań atmosferycznych. Gwarancja na usługę naprawę takiego sprzętu wynosi 1 miesiąc. Wymienione elementy objęte są indywidualną gwarancją ich producentów (sprzedawcy)


.........................................
Czytelny podpis klienta


.........................................
Podpis przyjmującego

MPI serwis

ul. Dożynkowa 42
64-100 Leszno
tel: 600 142 975
www.mpiserwis.pl
kontakt@mpiserwis.pl